när avsikten är att växa
Kandidater spacer Uppdragsgivare spacer Aktuella tjänster spacer Genomförda uppdrag spacer Om oss spacer Kontakt spacer

Kund: Alingsås kommun

Exploateringschef
Upphandlingschef

Kund: Alvesta kommun

Förvaltningschef FAL
Förvaltningschef FBU
Förvaltningschef IFO
IT chef
Kommunchef
VD Allbohus
Ekonom Samhällsbyggn. förv.
Chefs coachning

Kund: Aneby kommun

Ledningsingenjör AMAQ
Samhällsbyggnadschef
Planarkitekt

Kund: Billinge Energi

VD

Kund: Dals-Eds kommun

Driftchef
Skol- och Kulturchef
Teknisk chef
VD Kommunfastigheter

Kund: Eksjö kommun

Urval Arenachef

Kund: Falköping kommun

Skolchef

Kund: Folktandvården

Personalchef
Chef Tranås, Eksjö och Vetlanda

Kund: Gislaveds Kommun

Bygg- och Miljöchef
Byggprojektledare
Chef demenscentrum
Chef Gata/Park
Ekonom
Förvaltningschef - Räddningstjänsten
Gatuchef
Gatuingenjör
IFO Chef
Mark- och Exploateringschef
Markingenjör
Personalchef
Skolchef
Teknisk chef
VA-Chef
VA-Ingenjör
VVS-Ingenjör

Kund: GislavedsHus

Teknisk Chef

Kund: Gnosjö kommun

Ekonom
HR-ansvarig
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Kund: Götene kommun

Enhetschef/Projektchef
Kommunchef
Socialchef
VD Götenebostäder

Kund: Gullspångs kommun

Kommunchef
Verksamhetschef Skola/Förskola/Kultur

Kund: Habo kommun

Ekonom Habo bostäder
Elhandlare - Habo energi
Eltekniker Habo energi
Miljöchef
Bygglovschef
Mark- och planchef

Kund: Höglandets Kommunalförbund

Förbundschef

Kund: Jönköping City

Urval VD
Eventkoordinator

Kund: Jönköping Energi

Kemiingenjör
Urval Bränslechef
Urval Chef Elhandel
Urval Driftchef
Urval Driftingenjör
Urval Enhetschef
Urval Ingenjör Statistik
Urval Miljöingenjör
Urval Projektingenjör
Urval Styr/Regler Ingenjör
Urval Underhållstekniker
Urval VD - Jönköping Energi AB
Urval Kommunikationschef
Affärsområdeschef Kraft & Värme

Kund: Jönköpings kommun

Badchef
Urval Chef Skolhälsovården
Urval Enhetschef Skolförv.
Urval Gymnasiechef ED
Urval Gymnasiechef Sanda
Urval Jurist Skolförv.
Urval Rektor

Kund: Jönköping University

Webbutvecklare
Utbildningschef HLK
Kommunikationsstrateg

Kund: Karlsborgs kommun

Kultur & Fritidschef
Socialchef
IFO-chef
Personalchef
Kommunchef
Chef Barn och Utbildning

Kund: Karlshamns kommun

Kommundirektör
Omsorgschef
Samhällsbyggnadschef
Utbildningschef

Kund: Landstinget i Jönköpings Läns

Adm. Chef Kirurgkliniken
Ekonomichef
Urval Klinikchef Ögon
Urval Landstingsdirektör
Urval Personaldirektör
Urval Revisionschef
Verksamhetschef Habo VC
Verksamhetschef Primärvård
Ekonomichef Folktandvården

Kund: LEVA i Lysekil

VD

Kund: Ljungbybostäder

VD

Kund: Ljungby kommun

IFO-chef
Miljö- och byggchef
Miljöchef

Kund: Länstrafiken

Ekonomichef
Urval VD

Kund: Malmö stad

Avdelningschef LSS-bostäder
Avdelningschef Stöd/Hälsa/Daglig verksamhet

Kund: Mariestads kommun

Gymnasiechef
Arbetsmarknadschef
Enhetschef Vuxen
Projektledare Expl/Infra

Kund: Mediacenter

Förbundschef

Kund: Mjölby kommun

Arbetsmarknadschef
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
IT chef
Teknisk chef
Gatu- och Parkchef
Omsorgschef
VD Bostadsbolaget

Kund: Mullsjö kommun

IFO Chef
Urval Kommunchef
VD Mullsjöbostäder
Förskolechef
Miljöchef
Gatu- och Parkchef
Rektor Trollehöjdskolan

Kund: Nässjö Affärsverk

Administrativ Chef
Servicechef
VA-Chef
Värmechef
VD

Kund: Nässjö Kommun

Administrativ chef
Anläggningschef
Barn- och Utbildningschef
Controller
Ekonom
Fritidsutvecklare
Informatör
Kommunchef
Kultur- och Fritidschef
Kulturhuschef
Områdeschef Arbetsmarknad
Omsorgschef
Planeringschef
Teknisk Chef
Upphandlingschef
Urval VD Citynätet
Utredare
VD Fastighetsbolaget Linden
Chef Medborgarkontoret
Verksamhetschef Äldreomsorg och Särskilt boende
Socialchef
Stabschef Ekonomi/IT
Grundskolechef
Urval Ekonom
Verksamhetschef Förskola
Verksamhetschef Gymnasium
Urval Kost/städchef
Chef samhällsplanering
Redovisningsekonom Socialförvaltningen
Fastighetsutvecklare Socialförvaltningen
Urval Ekonom Nässjö Lärcenter
Urval Ekonom Ekonomiavdelningen
Kultur och Fritidschef
Ekonom BU förvaltningen
Urval Bibliotekschef
Samhällsbyggnadschef
Verksamhetschef Grundskola
Ekonomichef socialförvaltningen
Urval Intendent konsthall
Urval Systemekonom Ekonomiavd.
Chef tekniska serviceförvaltningen
Fordonsadministratör
Projektledare Gata/Mark
Projektledare Bygg/Fastighet
Drifttekniker
IT- Samordnare

Kund: NEXT Skövde

VD
Urval Evenemangschef

Kund: Osby kommun

HR-chef

Kund: Regionsförbundet

FOU-ledare
Regionsdirektör
Urval Ekonomichef

Kund: Skara kommun

Chef Samhällsbyggnad
Ekonomichef
Enhetschef/Projektchef
Gymnasiechef
Kommunchef
VD - Skara Energi
Miljöchef
Kultur & Fritidschef
Bibliotekschef
Urval Adm Handläggare
Planarkitekt
Bygglovshandläggare
Arkitekt
Utvecklingschef

Kund: Skaraborgs kommunalförbund

Näringslivsstrateg
Utvecklingsledare Barn/Unga

Kund: Skövde kommun

HR-Partner
Enhetschef Sjuksköterskeenheten

Kund: Södra Vätterbyggdens Folkhögsk.

Skolchef

Kund: Sotenäs kommun

Gatu och VA chef
Teknisk chef
Utbildningschef
VD Sotenäsbostäder
Fastighetschef

Kund: Statens Institutionsstyrelse

2 Avdelningsföreståndare Fortunagården
2 Avdelningsföreståndare Gudhemsgården

Kund: Studieförbundet Vuxenskolan

Avdelningschef Jönköping

Kund: Sundbybergs Stad

Barn- och Utbildningschef

Kund: Svenska Kyrkan

Arbetsledare Habo Församling
Kyrkogårdschef Jönköping
Kyrkoherde Åmål
Kyrkoherde Borås
Kyrkoherde Hjo
Urval Kyrkoherde Huskvarna
Kyrkogårds- och Fastighetschef Lidköping
Urval Kyrkoherde Lidköping
Administrativ chef Värnamo Pastorat
Kyrkoherde Tibro

Kund: Sävsjö kommun

Miljö- och Byggchef
Planerings- & utvecklingschef
Räddningschef
Ekonomichef
Miljöchef

Kund: Tibro Kommun

Ekonomichef
Fastighetschef
Kommunchef
Projektör/Utredare
Socialchef
Projektör VA

Kund: Tidaholms Energi

Elnätschef

Kund: Tingsryds Kommun

Kommunchef
Näringslivsutvecklare
Personalchef
Plan- och Miljöchef
Projektledare KommunHus
Socialchef
VD KommunHus

Kund: Tranås Energi

Projekterande Säljare
Servicetekniker
2 Drifttekniker
Chef Försäljning
Teknisk support/Admin

Kund: Töreboda kommun

IFO-chef
Urval Enhetschef Vuxen
Urval Enhetschef LSS

Kund: Ulricehamns kommun

Projektledare/ Gatuingenjör

Kund: Valdemarsviks kommun

Avdelningschef
Chef Barn/Utbildn/Arbetsm
Chef Stöd/Omsorg
Kostchef
Personalchef
Chef sektor barn, utbildning och arbetsmarknad
Planarkitekt
Kommunikatör
Urval Näringslivsutvecklare

Kund: Värnamo kommun

Chef Medborgarförv. (x3)
Chef Serviceförv.
Fastighetschef
Kommunchef
Personalchef
Räddningschef
Rektor
Sektionschefer
Skolchef
Tillväxtstrateg
VD - Finnvedsbostäder
Marknadschef Finnvedsbostäder
VD - Kommunala Ind.fastigheter
Kommunarkivarie
Kommunikationsansvarig
Skolområdeschef-Finnvedensgymn.
Värnamo Vux.
Strategisk utvecklingschef
Kulturchef
Verksamhetschef Gummifabriken
Miljö- och stadsbyggnadschef
Förv.chef Tekniska kontoret
Utvecklingschef Omsorgsförv.
Uthyrare - Finnvedsbostäder
Projektledare - Finnvedsbostäder
VA-chef
Projektör

Kund: VätterHem Bostads AB

Byggledare
Ekonomichef
Energisamordnare
Inköpare
Redovisningsekonom
Personalansvarig

Kund: Växjö kommun

Urval Rektor

Kund: Växjö Stift

Urval Diakoner
Urval Präster
Org- och ledarutvecklare
Ekonom

Kund: Vetlanda kommun

Byggingenjör
Ekonomichef
Fastighetschef Withalabostäder

Kund: VSBo

Fastighetsingenjör

Kund: Ädelfors Folkhögskola

Rektor

Kund: Älmhults kommun

Teknisk chef
Miljö- och byggchef
Stadsarkitekt

Kund: Östgötatrafiken

Driftchef
Ekonomiassistent
Färdtjänsthandläggare
Försäljningschef
Informatör
IT-Tekniker
INTEND AB  |  Besöks- och postadress: Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping  |  Tel: 036-331 19 80  Btn _en